Tài liệu LGSP

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ kết nối dữ liệu trên LGSP.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ nền tảng LGSP

Cập nhật lúc: 10/03/2021

Mô hình LGSP

Đường truyền, mã hóa, xác thực

Các kết nối đã sẵn sàng

Các kết nối đã sẵn sàng trên LGSP

Quy trình tổ chức triển khai kết nối

Tư pháp, KHĐT, BHXH, Thuế, Napas

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp