Tài liệu LGSP

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ kết nối dữ liệu trên LGSP.
Liên hệ chính

Liên hệ

Cập nhật: 10/03/2021

Liên hệ kết nối trực tuyến

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang

marker
Địa chỉ:Đường Hoàng Văn Thụ - Tp Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
email
Email: so_tttt_vt@bacgiang.gov.vn
phone
Điện thoại: 0204.3555996 - Fax: 0204.3555995